ảnh bìa

CƠM ĐÙI GÀ TA LUỘC

55.000đ

đùi gà ta xối mỡ

CƠM ĐÙI GÀ TA XỐI MỠ

55.000đ

CƠM ĐÙI GÀ TA MẮM TỎI

55.000đ

CƠM CÁNH GÀ TA LUỘC

40.000đ

cánh gà ta xối mỡ

CƠM CÁNH GÀ TA XỐI MỠ

40.000đ

CƠM CÁNH GÀ TA MẮM TỎI

40.000đ

CƠM ỨC GÀ TA LUỘC

40.000đ

CƠM ỨC GÀ TA XỐI MỠ

40.000đ

CƠM ỨC GÀ TA MẮM TỎI

40.000đ

CƠM SƯỜN QUE MẮM TỎI

40.000đ

CƠM ĐÙI GÀ TAM HOÀNG XỐI MỠ

35.000đ

CƠM ĐÙI GÀ TAM HOÀNG MẮM TỎI

35.000đ

CƠM CHIÊN GÀ XÉ

35.000đ

cơm má đùi gà ta xối mỡ

CƠM MÁ ĐÙI GÀ TAM HOÀNG XỐI MỠ

30.000đ

CƠM MÁ ĐÙI GÀ TAM HOÀNG MẮM TỎI

30.000đ